Fairgrounds

1705 E. Airport Rd.
PO Box 94
Hermiston, OR 97838

      
       

.

-